Algemene Voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en coaching trajecten van Praktijk voor holistische therapie & coaching “Thuis bij Carmen”, hierna genoemd als Thuis bij Carmen.

 

1. Aanmelden/aansprakelijkheid

Aanmelden voor een behandeling of coaching traject kan d.m.v. een telefonische aanmelding of via het emailadres vermeld op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent van de heen- en terugreis, evenals dat de deelname aan een behandeling of een coaching traject geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeling of coaching traject.  Thuis bij Carmen is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

2. Geheimhoudingsplicht

Thuis bij Carmen geeft niet zonder uw toestemming informatie door aan derden.

3. Gezondheid

Een holistische (Reiki) behandeling, een holistisch consult of coaching traject is geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling, wel is het een waardevolle aanvulling. Ik stel geen medische diagnoses. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten. Ik ga een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Natuurlijk is het mijn streven om het gewenste resultaat te bereiken en u zo goed mogelijk te helpen.

4. Betaling

Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant afgerekend te worden of mogen worden overgemaakt op de bankrekening. Bij betalingsachterstand is Thuis bij Carmen gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. Annuleren

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de behandeling of coaching traject geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is Thuis bij Carmen gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

6.BTW

De prijzen die worden genoemd zijn incl. BTW.

7. Klachtenregeling

Praktijk voor holistische therapie & coaching Thuis bij Carmen is aangesloten bij NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg).